Gallehøjgård Miniature Heste
På denne side vil der være forskellige indslag af begivenheder, som GMH har deltaget i. Jeg vil løbende prøve at følge op på det.
Begiven-
heder
Foto af  Lønning Christoffersen